Výsledky ankety

Odpovědi respondentů ankety jsou průběžně vyhodnocovány prostřednictvím níže uvedeného grafu. Hodnocení je provedeno formou známkování od 1 do 5 s tím, že nižší známka znamená vyšší spokojenost cestujících.

Graf výsledků anketyZnámka/kriterium

012345

   1,47Tvar a barevné řešení vozidla
   1,67Komfort vozidla
   1,6Provedení a vybavení interiéru
   1,67Kvalita informačního systému
   1,85Vlastnosti vozidla

Statistika účastníků ankety

Počet účastníků ankety: 572   Poslední hodnocení :  27.3.2017 0:29:27

0255075100 %

   Počet účastníků ankety

 46% (mužů)   54% (žen)  

   
   Cestování touto jednotkou

 14 (zatím ne)   220 (občas)   338 (pravidelně) 

   
   Věkové složení účastníků

 4 (do 15)   37 (15-18)   325 (18-30)   92 (31-45)   70 (46-60)   44 (nad 60)  

Dále si také můžete prohlédnout vaše komentáře k anketním otázkám.